JURIDISKA DOKTORANDRÅDET (JDR)

Benjamin Svensson

Chairperson

Rawaz Shanagar

vice chair